December 15, 2021

Group Warm-up (3 RDs)

  • 30 Jumping Jacks
  • 25 Air Squats
  • 20 Mt Climbers
  • 15 Push Ups
  • 10 Plank Jacks

Pre-Game EMOM (9 min)

  • Min #1 – 2 DB Thrusters + 9 Burpees
   Min #2 – 3 DB Thrusters + 8 Burpees
   Min #3 – 4 DB Thrusters + 7 Burpees
   Min #4 – 5 DB Thrusters + 6 Burpees
   Min #5 – 6 DB Thrusters + 5 Burpees
   Min #6 – 7 DB Thrusters + 4 Burpees
   Min #7 – 8 DB Thrusters + 3 Burpees
   Min #8 – 9 DB Thrusters + 2 Burpees
   Min #9 – 10 DB Thrusters + 1 Burpees

Workout – Ladder 

15 – 14 – 13 – 12 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 Reps

  • DB Push Press
  • DB Box Step Ups
  • DB High Pulls
  • TRX Face Pulls
  • Power Jacks